Privacyverklaring

Studiehonk Ede, gevestigd aan
Moreelsestraat 83
6717 TP Ede

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Moreelsestraat 83
6717 TP Ede
06-44399576
angela@studiehonkede.nl

Persoonsgegevens die Studiehonk Ede verwerkt

Studiehonk Ede verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Studiehonk Ede verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Studiehonk Ede verwerkt

Studiehonk Ede verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

De website en/of dienst van Studiehonk Ede heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Studiehonk Ede kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Studiehonk Ede zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via angela@studiehonkede.nl, dan verwijdert Studiehonk Ede deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Studiehonk Ede persoonsgegevens verwerkt

Studiehonk Ede verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van Studiehonk Ede;
 • Studiehonk Ede verwerkt ook persoonsgegevens als Studiehonk Ede hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Studiehonk Ede nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Studiehonk Ede neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studiehonk Ede) tussen zit.

Hoe lang Studiehonk Ede persoonsgegevens bewaart

Studiehonk Ede bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem bewaart Studiehonk Ede tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Studiehonk Ede verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Studiehonk Ede andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studiehonk Ede verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studiehonk Ede gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Studiehonk Ede gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Studiehonk Ede hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor een overzicht van de cookies van Studiehonk Ede zie https://www.studiehonkede.nl/cookieverklaring.

Google Analytics

Ook door het statistiekenpakket van Google Analytics, worden cookies geplaatst. Studiehonk Ede wil graag weten hoe de bezoekers van Studiehonk Ede de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website van Studiehonk Ede bezoekt, zodat Studiehonk Ede het gebruik van de website kan optimaliseren. Studiehonk Ede wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil Studiehonk Ede je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heeft Studiehonk Ede goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Studiehonk Ede kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Studiehonk Ede heeft op 19 december 2018 een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder heeft Studiehonk Ede ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. De Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Omdat Studiehonk Ede de Google Analytics cookie geheel volgens de AVG heeft ingesteld zal deze dan ook gewoon worden geladen en zullen analytische gegevens verzameld worden. Alle cookies worden daarom nog steeds gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt daarom geen opt-out geboden via de Cookie oplossing.

Mocht je dat wel willen, dan verwijst Studiehonk Ede je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studiehonk Ede en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Studiehonk Ede een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Studiehonk Ede van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Hiervoor ga je naar deze pagina: https://www.studiehonkede.nl/recht-op-correctie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar angela@studiehonkede.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Studiehonk Ede jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Studiehonk Ede reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Studiehonk Ede wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Studiehonk Ede persoonsgegevens beveiligt

Studiehonk Ede neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met angela@studiehonkede.nl.

Adres

Moreelsestraat 83
6717 TP  EDE

Telefoon